Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwy w prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza w związku ze zmianą siedziby RWMŚ w Katowicach

Uprzejmie informujemy, iż Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach przeprowadza się do nowej siedziby w Katowicach przy ul. Damrota 16.

W związku z powyższym, w okresie do dnia 1 kwietnia 2021 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza w województwie śląskim, związane
z pracami przeprowadzkowymi.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.