Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Działoszyn (awaria)

Informujemy, że dziś (20.03.2021 r.) od godz. 7.00  z powodu awarii brak jest na stronie internetowej wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w Działoszynie. Zdalnie nie udało się usunąć awarii.  Do stacji musi podjechać pracownik. Za brak danych przepraszamy.

W  dniu 21.03.2021 r. o godz. 19.00 stacja wznowiła działalność. Awaria spwodowana była brakiem dopływu energii elektrycznej do stacji.