Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Zawierciu

Informujemy, iż na stacji w Zawierciu przy ul. Gałczyńskiego 3 wystąpiła awaria, w związku z tym nie ma możliwości prezentowania danych dot. pyłu zawieszonego PM10. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 można pozyskiwać ze stacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca stacji została przywrócona.