Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Działoszyn (awaria)

Informujemy, że od godz. 22 w dniu 24.03.2021 r. z powodu awarii brak jest  na stronie interneteowej wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w Działoszynie.

Zdalnie nie udało się usunąć awarii. Do stacji podjedzie pracownik. Za brak danych przepraszamy.

Od godz. 11.00 w dniu 25.03.2021 r. wyniki dostępne są na stronie internetowej.