Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 25.03.2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Lubań, Legnica, Nowa Ruda i Kłodzko.