Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i ryzyko wystąpienia dalszych przekroczeń

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu w dniu 26.03.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu szamotulskiego i poznańskiego. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Szamotułach przy ul. Kołłątaja wyniosło 122 µg/m3 natomiast w Mosinie przy ul. Czereśniowej wynosiło 112µg/m3. Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego na terenie powiatu poznańskiego oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania na terenie powiatu szamotulskiego.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.