Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowaniadla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 118 µg/m3; w Kłodzku - stężenie średniodobowe wynosiło 103 µg/m3.

Wyniki pomiarów wskazują na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Kłodzku, Lubaniu, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Oławie w dnu dzisiejszym – 26 marzec 2021 r.