Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 ze stacji w Kłodzku (awaria)

Informujemy, że w dniu 26.03.2021 r. z powodu awarii analizatora pyłu PM10/PM2,5 brak jest  na stronie interneteowej wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku (Kłodzko ul. Szkolna).

Za brak danych przepraszamy.