Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczeniu średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu w roku 2021.