Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja Piaski-Krzyżówka

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników dwutlenku azotu, tlenku azotu i tlenków azotu ze stacji pomiarowej w Piaskach-Krzyżówka spowodowany jest awarią urządzenia pomiarowego. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal wojewódzki i krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.