Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim - 29.04.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ w oparciu o dane uzyskane w ramach Śląskiego Monitoringu Powietrza informuję, że w dniu 28.04.2021 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Raciborzu o 10 %, Goczałkowicach-Zdroju o 2 %; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).