Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w województwie lubelskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.