Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze strefy warmińsko-mazurskiej ( Biskupiec, Iława ,Nidzica i Gołdap) w roku 2021.