Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego od dnia 25.05.2021 r. od godz. 06.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


W dniu 04.06.2021 r. analizator został naprawiony.