Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pracy urządzenia pomiarowego - stacja w Mosinie

Dzień dobry,
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary PM10 na  stacji monitoringu jakości powietrza w Mosinie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz pod adresem: https://powietrze.poznan.wios.gov.pl.