Główny inspektorat ochrony środowiska
Przywrócona łączność ze stacją pomiarową jakości powietrza w Opatowie

Informujemy, że w dniu 04.06 2021 r. usunięto usterkę związaną z brakiem łączności ze stacją pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Opatowie przy u. Partyzantów.

Wszystkie wyniki pomiarów z okresu braku łączności ze stacją są już dostępne na portalu.