Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu ze stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniach 7-11 czerwca 2021 r. wystąpi przerwa w prezentowaniu wyników pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu na stacji tła miejskiego zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Targowej.

W tych dniach analizatory: SO2, NO2/NO/NOx oraz O3 biorą udział w badaniach porównawczych prowadzonych dla mierników gazowych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym do spraw jakości powietrza atmosferycznego w Krakowie.