Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w pomiarach tlenku węgla w Zabrzu oraz dwutlenku siarki w Katowicach

Informujemy, iż w dniach 07-14.06.2021 r. na stacji w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej nastąpi przerwa w automatycznych pomiarach tlenku węgla (CO), natomiast na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha nastąpi przerwa w automatycznych pomiarach dwutlenku siarki (SO2), spowodowana planowym wykorzystaniem urządzeń w badaniach porównawczych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ z siedzibą w Krakowie.

Informacje o bieżących stężeniach tlenku węgla można pozyskiwać ze stacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia, natomiast w przypadku dwutlenku siarki ze stacji w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca analizatorów została przywrócona.