Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Połańcu

Informujemy, że od 10.06.2021 r. mogą występować problemy z łącznością ze stacją pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej, w związku z tym możliwe są przerwy w prezentowaniu danych. Podejmowane są działania w celu usunięcia usterki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.