Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 75A

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na  stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 75A. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)