Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w Białej

Informujemy, że o godz. 10:00 w dniu 08.07.2021 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).