Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji w Ełku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, o awarii  analizatora mierzącego zanieczyszczenie PM10 na stacji w Ełku.Awaria może potrwać kilka dni.