Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu ze stacji jakości powietrza w Białymstoku, ul. Warszawska 75A.

Informujemy, że w dniu 15.07.2021 wystąpiła awaria urządzeń pomiarowych: pyłu zawieszonego PM10 i ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku, ul. Warszawska 75A spowodowana warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza). Nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.

 

Zostały podjęte czynności w celu jak najszybszego przywrócenia ciągłości pomiarów. Aktualna i prognozowana jakość powietrza na omawianym obszarze w najbliższych dniach jest dobra.

 

Przepraszamy za utrudnienia.