Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji pomiarowej zlokalizowanej w miejscowości Granica KPN

Informujemy, że o godz. 14:00 w dniu 16.07.2021 r. zostały wznowione pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Granica. W dniu 19.07.2021 r. o godz. 13:00 wznowiono również pomiary dwutlenku azotu na stacji w Granicy.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).