Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarowej w Dębicy przy ul. Grottgera i Tarnobrzegu przy ul. Dąbrowskiej

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Dębicy i Tarnobrzegu. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.