Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarowej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.