Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.10.2021 r. na stacji Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB) S24 = 57,3 µg/m3 .

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.