Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji pomiarowej w Pabianicach dnia 18.10.2021 r.

W dniu 18.10.2021 r. około godz. 9:00 awarii uległ komputer stacji pomiarowej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej.

Wyniki z tej stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl Po naprawie komputera dane będą znowu dostępne.