Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej - usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia wystąpił brak zasilania z powodu prowadzonych w pobliżu prac budowlanych, w związku z tym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostaną działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskać ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha lub Zabrza przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.