Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim - usunięta.

Informujemy, iż wystąpiła awaria  stacji pomiarowej jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego, co powoduje brak możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostaną prace mające na celu usunięcie awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Rybniku przy ul. Borki lub ze stacji w Raciborzu, przy ul. Wojska Polskiego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria stacji została usunięta.