Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie -usunięta.

Informujemy, iż na stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej/Jana Pawła II, a dodatkowo w przypadku ozonu, ze stacji Złoty Potok.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.