Główny inspektorat ochrony środowiska
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2022 r.

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat zawierciański, powiat myszkowski.