Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono wykonywanie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza w Jaśle

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.