Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Krempnej

Informujemy, że po wymianie analizatora wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Krempnej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.