Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Informujemy, że po usunięciu awarii systemu zbierania danych wznowiono udostepnianie bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Rejtana. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.