Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na ozon, prognozowana jest zła jakość powietrza.

Prognozowane na dzień 05.08.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla ozonu obejmują: województwo śląskie