Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.11.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 16.11.2022 r.

Prognozowane na dzień 16.11.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat żywiecki.