Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Częstochowie- usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego  wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji komunikacyjnej w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.