Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na komunikacyjnej stacji jakości powietrza w Częstochowie - usunięta.

Informujemy, iż na komunikacyjnej stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. AK/Jana Pawła II wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.