Główny inspektorat ochrony środowiska
podlaskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
100,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
PdLomSikorsk-PM10-1g
Łomża
PL2002 strefa podlaska
Powiat Miasta Łomża
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
11.10.2021