Główny inspektorat ochrony środowiska
lubelskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,6 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LbJanowLubOkMOB-PM10-1g
Janów Lubelski
PL0602 strefa lubelska
Obszar przekroczeń obejmuje powiat janowski
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
28.10.2021
Powiadomiono WCZK i Zarząd Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/4