Główny inspektorat ochrony środowiska
mazowieckie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,3 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MzSierWiosnyMOB-PM10-1g
Sierpc
PL1404 strefa mazowiecka
powiaty: sierpecki, żuromiński, mławski, ciechanowski, przasnyski
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp.
04.04.2022