Główny inspektorat ochrony środowiska
pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
174,2 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
PmChojPlEmsdMOB-PM10-1g
Chojnice
PL2202 strefa pomorska
powiat chojnicki
S18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
04.04.2022