Główny inspektorat ochrony środowiska
kujawsko-pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
KpSolecRowecMOB-PM10-1g
Solec Kujawski
PL0404 strefa kujawsko - pomorska
miasto Solec Kujawski
S18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
04.04.2022
18,68
Informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.