Główny inspektorat ochrony środowiska
kujawsko-pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
132 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
KpToruDziewu-PM10-1g
Toruń
PL0402 miasto Toruń
miasto Toruń z wyjątkiem Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia
S18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
04.04.2022
110
Informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2/overruns/0