Główny inspektorat ochrony środowiska
warmińsko-mazurskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
114,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WmOstrPilsud-PM10-1g
Ostróda
PL2803 strefa warmińsko-mazurska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
04.04.2022