Główny inspektorat ochrony środowiska
kujawsko-pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
102,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
KpGrudPilsud-PM10-1g
Grudziądz
PL0404 strefa kujawsko - pomorska
12.04.2022
58
Informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2/overruns/0