Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
182,7 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSzarowSpok-O3-1g
Szarów
PL1203 strefa małopolska
powiaty: bocheński, myślenicki i wielicki
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
30.06.2022 10:00
74 550
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6