Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
198,7 µg/m3
4 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSzarowSpok-O3-1g
Szarów
PL1203 strefa małopolska
powiaty: bocheński, myślenicki, wielicki
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
22.07.2022 14:00
74 550