Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
190,9 µg/m3
3 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBujaka-O3-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
miasto Kraków
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
22.07.2022 15:00
64 250